Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945

POJMOVNIK SLOVENSKE UMETNOSTI PO LETU 1945
Pojmi, gibanja, skupine, težnje

[avtorice in avtorji gesel Elena Alčeva … [et al.] ; urednica Nadja Zgonik ; fotografije fotoarhivi Moderne galerije … et al.]. – Ljubljana : Študentska založba : Inštitut ALUO, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. – (Knjižna zbirka Koda) (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 2)

Oprema : Jaka Krevelj
Strani : 359
Format : 250x160mm
ISBN : 9789619273319
Beletrina / Študentska založba, KODA, 2009

V zgoščenih, informacijsko bogatih geslih knjiga osvetljuje ključna gibanja, skupine, pojme in pojave, ki so se uveljavili in odločilno vplivali na potek zgodovine slovenske likovne umetnosti v zadnjih šestih desetletij, od socrealistične umetnosti do NSK. To je prvi sistematični poskus strokovne obdelave celotne zgodovine slovenske umetnosti po letu 1945 pa do danes. Zaradi geselske obravnave fenomenov bodo na enem mestu hkrati zbrani osnovni podatki in ovrednotenje pojavov, skupaj z esencialno literaturo za nadaljnje branje in študij.

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.