KIBLIX 2020

KIBLIX 2020
International Festival of Art, Technology and Science
Maribor, December 2020 – February 2021

● curatorial team: Živa Kleindienst, Tadej Vindiš, Peter Tomaž Dobrila, Aleksandra Kostič

 

 

Igor Štromajer in conversation with Igor Štromajer
15 December 2020 at 8pm

 

Watch out for false artists. They come to you in artists’ clothing, but inwardly they are lifeless algorithms.
— Mathview 7:15

2 3 0 0 2 , 0 2 0 2 8 <break time=”1s”/> 0 2 7 0 <break time=”1s”/> 7 0 2 <break time=”1s”/> 2 0 2 2 , 8 2 3 0 2 0 <emphasis level=”strong”> 0 0 8 9 1 </emphasis> 8 2 2 9 1 . <break time=”1s”/> 2 7 0 3 0 , 3 2 3 , 0 <break time=”1s”/> 7 0 8 3 <break time=”1s”/> 3 2 , 3 0 , 0 8 . <break time=”1s”/> 2 8 , 0 2 3 2 0 2 , 7 0 <break time=”1s”/> 3 0 0 2 2 <emphasis level=”strong”> 3 8 9 1 0 2 </emphasis> 7 0 2 2 3 8 0 8 2 2 <break time=”1s”/> 2 3 0 8 0 , 9 1 3 2 <break time=”1s”/> 3 2 2 0 2 3 2 <break time=”1s”/> 7 0 8 <break time=”1s”/> 2 0 0 <break time=”1s”/> 3 0 9 1 8 2 3 , 9 1 3 9 1 0 <break time=”1s”/> 2 0 0 2 3 2 8 1 3 . <break time=”1s”/> 7 0 3 . <break time=”2s”/> 8 , 3 2 2 . <break time=”1s”/> 0 2 8 1 7 0 <emphasis level=”strong”> 2 0 2 3 </emphasis> 8 2 2 7 0 <break time=”1s”/> 2 2 , 3 2 0 8 , 2 2 . <break time=”1s”/> 3 2 3 8 3 2 0 , 2 3 2 . <break time=”1s”/> 0 9 1 2 0 <emphasis level=”strong”> 3 0 1 2 </emphasis> 0 0 2 8 8 0 1 3 . <break time=”2s”/> 2 2 7 0 . <break time=”1s”/> 0 9 1 2 <break time=”1s”/> 0 2 0 0 0 0 .

 

 

 

KIBLIX 2020
Mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti
Maribor, december 2020 – februar 2021

● kuratorska ekipa: Živa Kleindienst, Tadej Vindiš, Peter Tomaž Dobrila, Aleksandra Kostič

Pogovor Igorja Štromajerja z Igorjem Štromajerjem
15. decembra 2020 ob 20h

 

Varujte se lažnih umetnikov, ki prihajajo k vam v umetnikovih oblačilih, znotraj pa so neživi algoritmi.
— M 7:15

2 3 0 0 2 , 0 2 0 2 8 <pavza=”1s”/> 0 2 7 0 <pavza=”1s”/> 7 0 2 <pavza=”1s”/> 2 0 2 2 , 8 2 3 0 2 0 <raven poudarka=”visoka”> 0 0 8 9 1 </raven> 8 2 2 9 1 . <pavza=”1s”/> 2 7 0 3 0 , 3 2 3 , 0 <pavza=”1s”/> 7 0 8 3 <pavza=”1s”/> 3 2 , 3 0 , 0 8 . <pavza=”1s”/> 2 8 , 0 2 3 2 0 2 , 7 0 <pavza=”1s”/> 3 0 0 2 2 <raven poudarka=”visoka”> 3 8 9 1 0 2 </raven> 7 0 2 2 3 8 0 8 2 2 <pavza=”1s”/> 2 3 0 8 0 , 9 1 3 2 <pavza=”2s”/> 9 1 8 3 2 . <pavza=”1s”/> 8 0 2 3 2 <raven poudarka=”visoka”> 2 2 8 0 </raven> 3 0 0 , 7 0 2 0 <pavza=”1s”/> 8 2 3 0 1 3 0 0 8 <pavza=”1s”/> 2 9 1 , 2 2 3 0 0 , 8 2 . <pavza=”1s”/> 2 0 0 2 3 2 8 1 3 . <pavza=”1s”/> 7 0 3 . <pavza=”2s”/> 8 , 3 2 2 . <pavza=”1s”/> 0 2 8 1 7 0 <raven poudarka=”visoka”> 2 0 2 3 </raven> 8 2 2 7 0 <pavza=”1s”/> 2 2 , 3 2 0 8 , 2 2 . <pavza=”1s”/> 3 2 3 8 3 2 0 , 2 3 2 . <pavza=”1s”/> 0 9 1 2 0 <raven poudarka=”visoka”> 3 0 1 2 </raven> 0 0 2 8 8 0 1 3 . <pavza=”2s”/> 2 2 7 0 . <pavza=”1s”/> 0 9 1 2 <pavza=”1s”/> 0 2 0 0 0 0 .

 

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘