Aksioma · ƒ(x)=ax³+bx²+cx+d

intima_org_x

ƒ(x)=ax³+bx²+cx+d

Igor Štromajer
with Sakrowski
exhibition aksioma.org/fx

Aksioma | Project Space, Ljubljana
· opening: Tuesday, 28 June 2022, 7 pm
· exhibition: 28 June – 22 July 2022

domenpal-aksioma_018

↑ Photo: Domen Pal / Aksioma [more photos]

In the exhibition, the central role is occupied by a 1 m³ unsuccessfully depoliticized concrete cube [NFC – non-fungible cube; concrete block/non-chained] balanced on one of its vertices, representing the transposition into a physical space of the iconic gif animation created by Štromajer in 1996 and recreated in 2021 for AR environments by art historian and curator Sakrowski. The first two iterations of this trilogy complete the installation by materialising on the screens of visitors’ electronic devices.

domenpal-aksioma_021

↑ Photo: Domen Pal / Aksioma [more photos]

A cubic function is a function of the form ƒ(x)=ax³+bx²+cx+d where the coefficients a, b, c and d are complex numbers, and the variable x takes real values, and a≠0. It is both a polynomial function of degree three, and a real function. Setting ƒ(x)=0 produces a cubic equation of the form ax³+bx²+cx+d=0.

domenpal-aksioma_030

↑ Photo: Domen Pal / Aksioma [more photos]

Author of concrete cube and animated gif: Igor Štromajer
Authors of AR cube: Štromajer • Sakrowski

Production of concrete cube:
Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana, 2022
Manufacture: Samo Kralj

Production of AR cube:
openAR – Augmented Reality Platform, Berlin, 2021
Production of animated gif:
Intima Virtual Base – Institute for Contemporary Art, Ljubljana, 1996

Production of the exhibition:
Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana, 2022

Supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana

Special thanks to Anja Planišček, Irena Pivka and Vlado G. Repnik.

domenpal-aksioma_031

↑ Photo: Domen Pal / Aksioma [more photos]

f(x)=ax³+bx²+cx+d

Igor Štromajer
s Sakrowskim
razstava ➠ aksioma.org/sl/fx

Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana
· otvoritev: torek, 28. junija 2022 ob 19h
· razstava: 28. junij – 22. julij 2022

Na razstavi ima osrednjo vlogo kubični meter velika, neuspešno delpolitizirana betonska kocka, postavljena na enega svojih kotov. Kocka predstavlja prenos ikonične gif animacije, ki jo je Štromajer ustvaril leta 1996, umetnostni zgodovinar in kustos Sakrowski pa jo je leta 2021 poustvaril za okolja AR, v fizični prostor. Postavitev dopolnjujeta prvi dve izvedbi trilogije z upredmetenjem na zaslonih elektronskih naprav obiskovalk.

Avtor betonske kocke in animiranega gifa: Igor Štromajer
Avtorja AR kocke: Štromajer • Sakrowski

Produkcija betonske kocke:
Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2022
Izdalava: Samo Kralj

Produkcija AR kocke:
openAR – Platforma za razširjeno resničnost, Berlin, 2021
Produkcija animiranega gifa:
Virtualna baza Intima – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 1996

Produkcija razstave:
Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2022

Posebna zahvala Anji Planišček, Ireni Pivka in Vladu G. Repniku.

domenpal-aksioma_040

↑ Photo: Domen Pal / Aksioma [more photos]

4534534534

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘