Amphitheatre

AMFITEATER / AMFITHEATRE
Journal of Performing Arts Theory
Volume 1, Number 1 (October 2008, Ljubljana, Slovenia)

ISSN 1855-4539

PERFORMING ARTS AND THE POLITICS OF REPRESENTATION
Edited by Barbara Orel
ISBN 978-961-6269-09-4

text by Barbara Sušec Michieli
“National Theatre, Identity and (Geo)politics”

The article deals with the historical emergence and social role of national theatres. It also explains the terminological differences between the notions of national, people’s and state theatres in different language environments and historical periods. Using examples from the former Yugoslavia, where 35 national theatres were active in 1990, and the foundation of the third Slovene National Theatre in Nova Gorica (in 2003), the paper examines how national theatres have been connected with mechanisms of social control and what the role has been of ethnic, geographical and political denotations in the names of theatres. Also considered is the massive founding of national theatres in the former Yugoslavia as a symptom of the decay of the state and the growing ethnopluralism. Finally, the approaches of contemporary theatre creators in Slovenia (Janez Janša, Igor Štromajer, NSK and Andrej Rozman – Roza) to the issues of identity are presented, as well as the role of national theatre in the period of transnationalism, globalisation and mass media.

AMFITEATER
Revija za teorijo scenskih umetnosti
Letnik 1, številka 1 (oktober 2008)
ISSN 1855-4539

SCENSKE UMETNOSTI IN POLITIKE PREDSTAVLJANJA
Uredila Barbara Orel
ISBN 978-961-6269-09-4

članek Barbare Sušec Michieli
“Nacionalno gledališče, identiteta in (geo)politika”

Prispevek obravnava zgodovinsko in družbeno vlogo nacionalnih gledališč. Pojasnjuje tudi terminološke razlike med pojmi narodno, ljudsko in državno gledališče v različnih jezikovnih okoljih in zgodovinskih obdobjih. Na primeru bivše Jugoslavije, kjer je leta 1990 delovalo 35 nacionalnih gledališč, in ustanovitve tretjega Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici 2003 analizira, kako so nacionalna gledališča povezana z mehanizmi družbenega nadzora in kakšna je vloga etničnih, geografskih in političnh oznak v imenih gledališč. Množično ustanavljanje nacionalnih gledališč v bivši Jugoslaviji obravnava kot simptom razpada države in naraščajočega etnopluralizma. V zaključku predstavlja, kako se sodobni gledališki ustvarjalci na Slovenskem (Janez Janša, Igor Štromajer, NSK in Andrej Rozman – Roza) opredeljujejo do identitetnih vprašanj ter kakšna je vloga nacionalnega gledališča v dobi transnacionalizma, globalizacije in množičnih medijev.

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.