Oppera Internettikka Teorettikka

Drama, tekst, pisava


Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (ur.)
Knjižnica MGL 148

Zbornik razprav Drama, tekst, pisava zastavlja serijo teoretskih preizpraševanj o mutacijah dramske in (ne več) dramske pisave ter gledališča in scenskih umetnosti, kot jih je beležila druga polovica 20. stoletja, izkristaliziral pa prehod v novo tisočletje.

Če se je v zadnjih dveh desetletjih zdelo, da je tekst v gledališču ponovno začel pridobivati na svoji moči, je postalo enako očitno dejstvo, da tudi drama ni bila več besedilna forma, v katero bi se avtomatično prelevili za gledališče napisani teksti. Znotraj teoretskega polja so levitve drame in teksta proizvedle nove definicije tekstovnega, dramskega oziroma »ne več dramskega«, postdramskega, rapsodičnega v sodobnem gledališču.
Knjiga združuje izvirne študije slovenskih avtorjev (Bojana Kunst, Blaž Lukan, Barbara Orel, Maja Šorli, Tomaž Toporišič) ter prevedena besedila tujih teoretikov in praktikov gledališča (Elinor Fuchs, Heiner Goebbels, Hans – Thies Lehmann, Patrice Pavis, Gerda Poschmann, Jean-Pierre Sarrazac, Małgorzata Sugiera).

Dr. Barbara Orel v članku “Perspektiva besede. Vpliv novih medijev na zaznavanje besedilnosti” piše o projektu Oppera Internettikka Teorettikka, avtorja Igorja Štromajerja, iz leta 1999.

dtp-mgl-zbornik
Ljubljana 2008
ISBN 978-961-6369-20-6

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si

Author: intima.org

a=tF² • └⦿✚⦿┘

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.